Clownen Jac

”Jag föddes människa – jag levde clown – jag sålde mitt hjärta – jag dog fattig”

”Jag föddes människa – jag levde clown – jag sålde mitt hjärta – jag dog fattig”

Kammaroperan Clownen Jac

"Jag föddes människa – jag levde clown – jag sålde mitt hjärta – jag dog fattig”

Operan Clownen Jac baseras på en av Hjalmar Bergmans mest kända romaner med samma namn. Detta är Bergmans avskedsroman, i vilken han sägas beskriva den mänskliga verkligheten bakom sin konst och villkoren för en konstnär i den moderna världen. Boken tolkas ofta som en självbiografi där författaren genom satir och allvar delar med sig av sin syn på världen.

 
Clownen Jac var en av världens mest berömda scenartister. Han fruktade sina åskådare för att de skrattade åt hans ångest, och han fruktade sig själv som slog mynt av den. Jac upplever en skräck inför livet och förmår med stor effekt gestalta fasa i manegen, under publikens jubel och utan att de förstår att hans skräck är äkta.


Musik, Libretto och Regi av Alfred Jimenez 

Dirigent: Niklas Tamm

Roller:
Jac Trabac - Petter Gilbert Reingardt
Siv - Elisabeth Ekberg
Benjamin - Jonas Helander
O'Henny - Tiina Markkanen
Abel Rush - Emil Lundqvist


"I was born human - I lived as a clown - I sold my heart - I died poor "

The opera ”Jac the clown” is based on Hjalmar Bergman's best known novel. This is Bergman's last novel, in which he is said to describe the reality of behind the art and the harsh conditions for an artist in this modern world . The book is often interpreted as an autobiography where the author shares his view of the world through satire and earnestness.

About the story: 

Jac the clown was one world's most famous performers. He feared his own spectators because they laughed at his distress, and he feared himself who utilized it. Jac is experiencing a fear of life and capable of portraying this horror on the stage. The audience cheers and without understand that his fear is real.  SWEA New York Mona Johnsson Scholarship for the promotion of Swedish culture in New York. The main chapters, entitled "A Clown's Catechism", are considered the author´s manifesto of his own art and were read by Bergman himself at the radio premiere before his death in 1931.

 

Music, Libretto and Directed by Alfred Jimenez 

Conductor: Niklas Tamm

Cast:
Jac Trabac - Petter Gilbert Reingardt
Siv - Elisabeth Ekberg
Benjamin - Jonas Helander
O'Henny - Tiina Markkanen
Abel Rush - Emil Lundqvist